Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 -
Μέτριο

6 °C

Σήμερα, 22. Φεβρουαρίου 2019

Σκύλος τρώει με πιρούνι

Πέρασαν την εκπαίδευση σε άλλο επίπεδο